VANG SỐ JBL X6

VANG SỐ JBL X6

VANG SỐ JBL X6

VANG SỐ JBL X6 là bộ trộn âm Echo kỷ thuật số cao cấp PRO Digital Karaoke Echo Reverb được cân chỉnh bằng máy tính từng tần số đường Micro và đường nhạc nên có thẻ cắt được tiếng hú tiếng  hí của micro đến 90% 

Sản phẩm cùng loại